Privacy Policy

Privacy policy

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT DO NHAT BAI

1. Trang webhttps://donhatbai.com/ này ("Trang web") được cung cấp bởi Nguyen Hung Cương 0985.36.54.64

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT DO NHAT BAI

1. Trang webhttps://donhatbai.com/ này ("Trang web") được cung cấp bởi Nguyen Hung Cương 0985.36.54.64

 

Trang web cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và duy trì tính bảo mật của mọi thông tin cá nhân nhận được từ bạn. Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu tại Viet nam.

 

2. Khi bạn tham gia danh sách gửi thư của https://donhatbai.com/ bằng cách hoàn thành biểu mẫu trên trang Web, chúng tôi sẽ yêu cầu chi tiết liên hệ của bạn để đưa vào cơ sở dữ liệu truyền thông của chúng tôi. Chúng tôi không thu thập thông tin thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ.

 

3. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để tổng hợp thông tin nhân khẩu học, phân phát thông cáo báo chí và bản tin của chúng tôi.

 

4. Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc trao đổi thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào vì lý do thương mại. Thông tin đăng ký của bạn sẽ được giữ kín và không thể truy cập công khai. Địa chỉ email và thông tin khác của bạn sẽ không bao giờ được cung cấp hoặc bán cho bên thứ ba. Điều này bao gồm cả những người muốn liên hệ với Holbi vì bất kỳ mục đích chung nào

 

5. Chúng tôi tuân theo các quy trình bảo mật nghiêm ngặt trong việc lưu trữ và tiết lộ thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi để ngăn chặn việc truy cập trái phép theo luật bảo vệ dữ liệu của Viet nam

 

Chúng tôi không thu thập thông tin nhạy cảm về bạn trừ khi bạn cố tình cung cấp thông tin đó. Để duy trì tính chính xác của cơ sở dữ liệu của chúng tôi, bạn có thể kiểm tra, cập nhật, sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi . Theo yêu cầu, bạn có quyền nhận thông tin miễn phí về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn mỗi năm một lần.

 

Chúng tôi có thể sử dụng công nghệ được gọi là "cookie" như một phần của quy trình kinh doanh thông thường để theo dõi các kiểu hành vi của khách truy cập vào trang web của chúng tôi. Cookie là một thành phần dữ liệu mà trang Web của chúng tôi gửi tới trình duyệt của bạn, sau đó được lưu trữ trên hệ thống của bạn. Bạn có thể đặt trình duyệt của mình để ngăn điều này xảy ra. Mọi thông tin được thu thập theo cách này đều có thể được sử dụng để nhận dạng bạn trừ khi bạn thay đổi cài đặt trình duyệt của mình.

 

Trong số thông tin chúng tôi tìm hiểu về bạn khi bạn truy cập các trang Web Holbi, chúng tôi chỉ lưu trữ những thông tin sau: địa chỉ IP mà bạn truy cập Internet, ngày và giờ, địa chỉ Internet của trang Web mà bạn liên kết trực tiếp với trang web của chúng tôi. trang web, tên của tệp hoặc các từ bạn đã tìm kiếm và trình duyệt được sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi. Thông tin này được sử dụng để đo lường số lượng khách truy cập vào các phần khác nhau trên trang web của chúng tôi và xác định hiệu suất hệ thống hoặc các khu vực có vấn đề. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này để giúp chúng tôi mở rộng phạm vi phủ sóng của các trang web và làm cho trang web trở nên hữu ích hơn. Holbi định kỳ xóa nhật ký Web của mình. Đôi khi, https://donhatbai.com/ có thể cung cấp thông tin này cho các đơn vị bên thứ ba mà https://donhatbai.com/ ký hợp đồng nhằm mục đích phân tích nghiên cứu.

 

6. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi .