Terms & Conditions

Terms and conditions osCommerce by Holbi

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN OSCOMMERCE CỦA HTTPS://DONHATBAI.COM/

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN OSCOMMERCE CỦA HTTPS://DONHATBAI.COM/

Trừ khi có một thỏa thuận đặc biệt được ký kết giữa Https://donhatbai.com/ và khách hàng của mình, các điều khoản và điều kiện này sẽ được áp dụng cho công việc và thông tin liên lạc mà chúng tôi thực hiện cho khách hàng của mình. Tất cả các lần xuất hiện của các từ “chúng tôi”, “của chúng tôi” đều có nghĩa là Https://donhatbai.com/, khi tất cả các lần xuất hiện của “bạn”, “của bạn” có nghĩa là bạn, khách hàng của chúng tôi.

 

1 CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

 

1.1 Việc bạn truy cập và sử dụng  https://donhatbai.com/  (“Trang web”) và bất kỳ Dịch vụ nào được đề cập tại Điều 2, chỉ tuân theo các Điều khoản và Điều kiện này. Bạn sẽ không sử dụng Trang web/Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật hoặc bị cấm bởi các Điều khoản và Điều kiện này. Bằng cách sử dụng Trang web/Dịch vụ, bạn hoàn toàn chấp nhận các điều khoản, điều kiện và tuyên bố từ chối trách nhiệm trong thông báo này. Nếu bạn không chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này, bạn phải ngừng sử dụng Trang web/Dịch vụ ngay lập tức.

 

1.2 Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào và việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web/Dịch vụ sau bất kỳ thay đổi nào sẽ được coi là bạn chấp nhận thay đổi đó. Do đó, bạn có trách nhiệm kiểm tra Điều khoản và Điều kiện thường xuyên để biết bất kỳ thay đổi nào.

 

2 DỊCH VỤ

 

Trang web cung cấp các dịch vụ tải xuống và phát trực tuyến nhạc và video (“Dịch vụ”) được thiết kế để cho phép bạn mua nhạc trực tuyến hợp pháp với người khác. Trừ khi có quy định khác, Dịch vụ chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của bạn. Bạn chấp nhận rằng máy tính của bạn đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu cho Dịch vụ như được nêu rõ trên Trang web. Dịch vụ dành cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn và bạn không được phép tạo bất kỳ bản sao nào của bất kỳ nội dung tải xuống nào ngoài mục đích sử dụng cá nhân.

 

3 GIÁM SÁT TRẺ EM

 

Chúng tôi lo ngại về sự an toàn và quyền riêng tư của người dùng, đặc biệt là trẻ em. Cha mẹ muốn cho phép con mình truy cập và sử dụng Trang web/Dịch vụ nên giám sát việc truy cập và sử dụng đó. Bằng cách cho phép con bạn truy cập vào Dịch vụ, bạn đang cho phép con mình truy cập vào tất cả các Dịch vụ. Do đó, trách nhiệm của bạn là xác định Dịch vụ nào phù hợp với con bạn. Luôn thận trọng khi tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân về bản thân bạn hoặc con bạn thông qua bất kỳ Dịch vụ nào.

 

4 CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

 

4.1 Chúng tôi cam kết quản lý dữ liệu có trách nhiệm và tuân thủ các nguyên tắc của luật bảo vệ dữ liệu tại Viet nam. Chúng tôi cam kết duy trì quyền riêng tư của người dùng và duy trì tính bảo mật của mọi thông tin cá nhân nhận được từ bạn. Nếu bạn đăng ký bất kỳ Dịch vụ nào, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân cơ bản. Thông tin do bạn cung cấp không có sẵn để bán hoặc sử dụng bởi bên thứ ba. Thông tin chỉ được sử dụng để thông báo cho bạn về những thay đổi hoặc cập nhật đối với Trang web/Dịch vụ.

 

4.2 Chúng tôi có thể sử dụng công nghệ được gọi là “cookie” như một phần của quy trình kinh doanh thông thường của chúng tôi để theo dõi các mẫu hành vi của khách truy cập Trang web. Cookie là một thành phần dữ liệu mà Trang web gửi tới trình duyệt của bạn, sau đó được lưu trữ trên hệ thống của bạn. Bạn có thể đặt trình duyệt của mình để ngăn điều này xảy ra. Mọi thông tin được thu thập theo cách này đều có thể được sử dụng để nhận dạng bạn trừ khi bạn thay đổi cài đặt trình duyệt của mình.

 

5 TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG, MẬT KHẨU VÀ BẢO MẬT

 

Nếu một Dịch vụ cụ thể yêu cầu bạn mở tài khoản, bạn sẽ phải hoàn tất quy trình đăng ký bằng cách cung cấp một số thông tin nhất định và đăng ký tên người dùng và mật khẩu để sử dụng với Dịch vụ đó. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tên người dùng và mật khẩu cũng như mọi hoạt động diễn ra trong tài khoản của bạn. Bạn đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác. Trong mọi trường hợp,  https://donhatbai.com/ sẽ  không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả nào phát sinh từ việc tiết lộ tên người dùng và/hoặc mật khẩu của bạn. Bạn không được sử dụng tài khoản của người khác bất cứ lúc nào mà không có sự cho phép rõ ràng của chủ tài khoản.

 

6 SỬ DỤNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN

 

6.1 Bạn thừa nhận rằng tất cả thông tin, văn bản, đồ họa, logo, ảnh chụp, hình ảnh, hình ảnh chuyển động, âm thanh, hình minh họa và các tài liệu khác (“Nội dung”), dù được đăng công khai hay truyền tải riêng tư, đều là trách nhiệm duy nhất của người gửi những thông tin đó. Nội dung có nguồn gốc. Chúng tôi không kiểm soát hoặc xác nhận Nội dung và không thể đảm bảo tính chính xác, tính toàn vẹn hoặc chất lượng của Nội dung đó và bạn thừa nhận rằng khi sử dụng Dịch vụ, bạn có thể tiếp xúc với Nội dung mang tính xúc phạm và/hoặc không đứng đắn. https://donhatbai.com/  sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ Nội dung nào hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do việc sử dụng bất kỳ Nội dung nào được truyền qua Dịch vụ và bạn đồng ý chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ Nội dung nào, bao gồm mọi sự tin cậy vào tính chính xác hoặc đầy đủ của Nội dung đó.

 

6.2 Khi sử dụng Trang web/Dịch vụ, bạn đồng ý không:

 

6.2.1 sử dụng Dịch vụ để gửi email rác, thư rác, thư dây chuyền, sơ đồ kim tự tháp hoặc bất kỳ tin nhắn không được yêu cầu nào khác, mang tính chất thương mại hoặc hình thức khác;

 

6.2.2 đăng, xuất bản, phân phối hoặc phổ biến tài liệu hoặc thông tin phỉ báng, vi phạm, tục tĩu, không đứng đắn, đe dọa, lạm dụng, quấy rối hoặc bất hợp pháp;

 

6.2.3 đăng, xuất bản, phân phối hoặc phổ biến tài liệu hoặc thông tin kích động phân biệt đối xử, căm thù hoặc bạo lực đối với bất kỳ cá nhân hoặc nhóm nào vì lý do chủng tộc, tôn giáo, khuyết tật, quốc tịch hoặc lý do khác;

 

6.2.4 đe dọa, lạm dụng, gây rối, theo dõi hoặc vi phạm các quyền hợp pháp (bao gồm quyền riêng tư và quyền công khai) của người khác;

 

6.2.5 sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào theo bất kỳ cách nào vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào;

 

6.2.6 cung cấp hoặc tải lên các tệp có chứa vi-rút, sâu, trojan hoặc dữ liệu bị hỏng có thể làm hỏng hoạt động của máy tính hoặc tài sản của người khác;

 

6.2.7 thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của người khác, bao gồm địa chỉ email;

 

6.2.8 quảng cáo hoặc đề nghị mua hoặc bán hàng hóa hoặc dịch vụ vì bất kỳ mục đích thương mại nào, trừ khi phương tiện liên lạc đó đặc biệt cho phép những tin nhắn đó;

 

6.2.9 mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào nhằm mục đích lừa dối người khác;

 

6.2.10 vi phạm mọi luật hoặc quy định hiện hành;

 

6.2.11 sử dụng Trang web/Dịch vụ theo bất kỳ cách nào có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, làm quá tải hoặc làm suy yếu Trang web/Dịch vụ hoặc cản trở việc sử dụng và tận hưởng Trang web/Dịch vụ của bất kỳ bên nào khác;

 

6.2.12 đăng, xuất bản, phân phối hoặc phổ biến tài liệu hoặc thông tin mà bạn không có quyền truyền theo bất kỳ luật nào hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác (chẳng hạn như thông tin nội bộ hoặc thông tin bí mật được tiết lộ trong quá trình làm việc hoặc theo thỏa thuận bảo mật );

 

6.2.13 cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ Dịch vụ nào, các tài khoản, hệ thống máy tính hoặc mạng khác được kết nối với Trang web/Dịch vụ thông qua hack, khai thác mật khẩu hoặc bất kỳ phương tiện nào khác.

 

6.3 Chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát Dịch vụ nhưng có quyền xem xét các tài liệu được đăng lên phương tiện liên lạc và, theo quyết định riêng của chúng tôi, xóa bất kỳ tài liệu nào vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này hoặc có thể bị phản đối.

 

7 CHẤM DỨT

 

Chúng tôi có quyền chấm dứt quyền truy cập của bạn vào bất kỳ hoặc tất cả Dịch vụ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn, vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này. Bất cứ lúc nào, chúng tôi cũng có thể tùy ý ngừng Trang web/Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó mà không cần thông báo trước và bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web/Dịch vụ. .

 

Trong trường hợp bạn đang sử dụng bất kỳ giải pháp SaaS (phần mềm dưới dạng dịch vụ) nào của chúng tôi và muốn chấm dứt việc sử dụng dịch vụ đó, chúng tôi sẽ không thể hoàn lại bất kỳ khoản phí thiết lập nào mà bạn có thể đã trả để thiết lập và định cấu hình (các) tài khoản của mình .

 

8 LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

 

Trang web/Dịch vụ có thể bao gồm các liên kết đến các trang web của bên thứ ba do người khác kiểm soát và duy trì. Bất kỳ liên kết nào đến các trang web khác không phải là sự chứng thực của các trang web đó và bạn thừa nhận và đồng ý rằng  https://donhatbai.com/  không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính khả dụng của bất kỳ trang web nào như vậy.

 

9 SỬ DỤNG QUỐC TẾ

 

Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật hiện hành liên quan đến việc truyền dữ liệu kỹ thuật được xuất từ ​​Viet nam hoặc quốc gia nơi bạn cư trú (nếu khác) cũng như tất cả các luật và quy định địa phương về việc sử dụng và ứng xử được chấp nhận trên Internet.

 

10 QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

10.1 Trang web và nội dung của nó (bao gồm nhưng không giới hạn thiết kế, văn bản, đồ họa và tất cả phần mềm và mã nguồn được kết nối với Trang web và Dịch vụ) được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu thương mại, bằng sáng chế cũng như các quyền và luật sở hữu trí tuệ khác. Khi truy cập Trang web, bạn đồng ý rằng bạn sẽ truy cập nội dung chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Không có nội dung nào có thể được tải xuống, sao chép, mô phỏng, truyền tải, lưu trữ, bán hoặc phân phối mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu bản quyền. Điều này không bao gồm việc tải xuống, sao chép và/hoặc in các trang của Trang web chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại hoặc gia đình.

 

10.2  https://donhatbai.com/  không yêu cầu quyền sở hữu bất kỳ tài liệu nào bạn đăng, tải lên hoặc gửi tới bất kỳ khu vực Dịch vụ nào có thể truy cập công khai. Tuy nhiên, bằng cách làm như vậy, bạn đang cấp cho chúng tôi giấy phép toàn cầu, miễn phí bản quyền, không độc quyền để sao chép, phân phối, truyền tải, mô phỏng, hiển thị công khai, chỉnh sửa, dịch hoặc xuất bản Nội dung đó miễn là bạn chọn hiển thị Nội dung đó thông qua Dịch vụ. Giấy phép sẽ chấm dứt khi Nội dung đó bị xóa khỏi Dịch vụ.

 

11 BỒI THƯỜNG

 

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho  https://donhatbai.com/  không bị tổn hại trước mọi vi phạm của bạn đối với các Điều khoản và Điều kiện này cũng như mọi khiếu nại hoặc yêu cầu chống lại  https://donhatbai.com/  bởi bất kỳ bên thứ ba nào phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch vụ và/ hoặc bất kỳ Nội dung nào được gửi, đăng hoặc truyền qua Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các khiếu nại, hành động, thủ tục tố tụng, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, chi phí (bao gồm chi phí và phí tổn pháp lý hợp lý) dù https://donhatbai.com/ phải gánh chịu hoặc phát sinh như thế nào   do việc bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

 

12 TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

 

12.1 Bạn phải tự chịu rủi ro khi sử dụng Trang web/Dịch vụ. Trang web/Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “NGUYÊN TRẠNG” và “NHƯ CÓ SẴN” mà không có bất kỳ tuyên bố hay chứng thực nào và không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm ngụ ý về chất lượng thỏa đáng, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm, tính tương thích, bảo mật và chính xác.

 

12.2 Trong phạm vi được pháp luật cho phép,  https://donhatbai.com/  sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất hoạt động kinh doanh, cơ hội, dữ liệu, lợi nhuận) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang web/Dịch vụ.

 

12.3  https://donhatbai.com/  không đảm bảo rằng Trang web/Dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn, Nội dung đó sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy, rằng chức năng của Trang web/Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, các khiếm khuyết sẽ được sửa chữa hoặc Trang web/Dịch vụ hoặc máy chủ cung cấp chúng không có vi-rút hoặc bất kỳ thứ gì khác có thể gây hại hoặc phá hoại.

 

12.4 Không có nội dung nào trong các Điều khoản và Điều kiện này được hiểu là loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của  https://donhatbai.com/  đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của  https://donhatbai.com/ .

 

12.5 Không có nội dung nào trong các Điều khoản và Điều kiện này ảnh hưởng đến các quyền theo luật định của bạn với tư cách là người tiêu dùng.

 

13 ƯU ĐÃI CÔNG KHAI CỦA HTTPS://DONHATBAI.COM/

 

Trong trường hợp bạn với tư cách là Khách hàng đặt hàng với chúng tôi,   các điều khoản và điều kiện Ưu đãi công khai của chúng tôi sẽ được áp dụng.

 

13.1 Thanh toán các giải pháp và dịch vụ trực tuyến.

 

Chúng tôi chấp nhận thanh toán trực tuyến qua SagePay - một giải pháp được chứng nhận PCI DSS đầy đủ an toàn. Visa, Master Card và American Express được chấp nhận. Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng GBP, EUR và USD.

 

Các giải pháp và dịch vụ được cung cấp nghiêm ngặt cho khách hàng trên 18 tuổi.

 

Việc cung cấp các giải pháp và dịch vụ được thực hiện thông qua các phương tiện liên lạc điện tử. Các trang web được tải lên các tài khoản lưu trữ web (hoặc máy chủ) được chỉ định, được định cấu hình và khởi chạy. Các giải pháp phần mềm được cung cấp dưới dạng tệp thực thi và được định cấu hình và khởi chạy. Không có tùy chọn giao hàng vật lý có sẵn.

 

Không thể trả lại hàng vì không có giao hàng thực tế nào diễn ra. Các giải pháp và dịch vụ được coi là được phân phối sau khi chúng được tải lên các tài khoản hoặc máy chủ lưu trữ web được chỉ định.

 

Không hoàn lại tiền cho các giải pháp và dịch vụ đã hoàn thành và được cung cấp. Không thể hoàn lại tiền khi công việc bắt đầu trên toàn bộ dự án hoặc một phần của nó.

 

Việc hủy bỏ hoàn toàn có thể được đưa ra ngay khi công việc chưa bắt đầu trên toàn bộ dự án hoặc một phần của nó.

 

14 TUYỆT VỜI

 

Nếu bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào được xác định là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do nào bởi bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào thì Điều khoản hoặc Điều kiện đó sẽ bị cắt đứt và các Điều khoản và Điều kiện còn lại sẽ tồn tại và có đầy đủ hiệu lực và tiếp tục có giá trị ràng buộc và thi hành.